Dzejas dienas pie Raiņa Vasiļovā 2016

08.09.2016.g. “Dzejas dienas pie Raiņa Vasiļovā”, sadarbībā ar Daugavpils novada bibliotēkām.

Tradicionāli šajā dienā pulcējas dzejnieki no Višķu, Maļinovas, Biķernieku un Ambeļu pagastiem, kā arī viesi no Daugavpils, kuri lasīja dzeju Vasiļovā un Višķu jauniešu centrā.  Savas dzejas rindas viesiem dāvāja Stanislavs Valodzko, Stanislavs Januškevicš, Jānis Ozoliņš, Helma Hansone, Margita Ārense, Tamāra un Ivans Trutjko, Tatjana Aleksejeva un Irina Bistrova. Dziesmas ar Raiņa vārdiem pasākumā izpildīja Maļinovas pagasta interešu grupa „Ivuški”. Raiņa dzejas lasījumu sarūpēja Dubnas pagasta bibliotēka.
Pēc tam, visi apmeklēja Višķu tehnikuma muzeju, kur visi pasākuma dalībnieki noklausījās Ainas Bernānes aizraujošo stāstījumu par Višķu tehnikuma vēsturi.