19.oktobrī plkst. 13.30 projektā Biķernieku pagasta ceļa “Krivošejevo – L.Krivini” apspriešanā .

 

PAZIŅOJUMS—–

 Biķernieku pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.795 “Par kritēriju apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4.punktu aicina pagasta iedzīvotājus 19.oktobrī plkst. 13.30 ierasties  Biķernieku kultūras namā, Biķernieku ciems, lai iepazīties ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases kritērijiem konkursam un  piedalīties projektā ietvertā Biķernieku pagasta ceļa “Krivošejevo – L.Krivini”  apspriešanā .