24.01.2018.g.„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Biķernieku bibliotēkā

Lasīt veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” bibliotēkā norisinās jau divpadsmit gadus. Pagājušā gada rudenī vēlmi būt par lasīšanas ekspertiem izteica 15 skolēni, bet savas grupas grāmatas izlasīja un anketas aizpildīja 14. Uz pasākumu tika uzaicināti aktīvākie grāmatu lasītāji – eksperti, un tie bija: Aļona Bogdanova, Aleksandra Vasiļjeva, Tatjana Rimicāne, Martins Bistrovs, 2.klase ar savu skolotāju Nadeždu Petroviču, 4.klase ar skolotāju Jeļenu Ivbuli un vēl vecāku žūrijā visaktīvākā grāmatu lasītāja – eksperte Irina Bistrova. Pasākumā bija  pārrunāts  par  izlasītajām grāmatām, noteikta visskaistākā un visinteresantākā grāmata katrā grupā. Bērniem vajadzēja savienot vārdus, lai sanāktu grāmatas nosaukums un izpildīt citus uzdevumus. Tas viņiem izdevās ļoti labi. Kopīgi ar lielu interesi pasākuma dalībnieki noskatījās arī animācijas filmu „Trīs no Skābpienciema”, kas ir uzņemta pēc Eduarda Uspenska grāmatas  „Tēvocis Fjodors suns un kaķis” motīviem.  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti par dalību lasīšanas programmā saņēma Pateicības rakstu, aprocītes kuras dāvina Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), saldumus un balviņas. Visi eksperti izteica vēlēšanos arī šogad piedalīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, būt aktīviem lasītājiem un iesaistīt arī savus klases biedrus un draugus.

Bibliotēkas vadītāja Veronika Andrejeva pateicās  Biķernieku pamatskolas skolotajiem, visiem dalībniekiem, kuri iejutās grāmatu ekspertu lomā un cer  uz tikšanos nākamajā žūrijā!