Administrācija

AMATPERSONAS

 • Pārvaldes vadītaja: Mārīte Daņilova, tālr. 65431805
 • Galvenā grāmatvede: Rita Savčenko, tālr. 65431818
 • Komunālās saimniecības vadītājs: Sergejs Andrejevs, tālr. 65431809
 • Kultūras nama vadītāja: Olga Pankova, talr.65431810; 26293212
 • Bibliotēkas vadītāja: Veronika Andrejeva, tālr.: 65431808
 • Pamatskolas direktors: Aleksejs Mackevičs, talr.: 65822944
 • Sociālais darbinieks: Aleksandra Artikova, talr. 65431806

DARBINIEKI

 • Grāmatvede: Alla Romanova, tālr. 65431811
 • Kasiere: Anna Benda, tālr. 65431819
 • Lietvedības pārzine: Inese Moisejeva, tālr. 65471503
 • Zemes lietu speciālists: Raimonds Užulis, tālr. 65431812, 29165975
 • Jaunatnes lietu speciāliste: Olga Pankova, tālr. 6531807; 26293212
 • Sporta pasākumu organizators: Ēriks Daņilovs, tālr. 28792253

KOMUNĀLAIS DIENESTS

 • Kapsētu pārzine: Tatjana Aleksejeva, tālr. 65431810

KULTŪRAS NAMS

 • Pasākumu organizatore: Ināra Vasiļjeva, tālr. 65431810; 28780510
 • Vokālā ansambļa “Rjabinuška” vadītāja: Olga Pankova, tālr. 6531807; 26293212
 • Bērnu deju ansambļa “Smaids” vadītāja: Ināra Vasiļjeva, tālr.65431810; 28780510
 • Skaņu operatore: Jelena Isajeva 65431810

BIĶERNIEKU PAMATSKOLA

 • Sekretāre:

DAUGAVPILS NOVADA VIŠĶU BĀRINTIESA

 • Bāriņtiesas locekle: Olga  Gaidele, tālr. 65449070