“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” noslēguma pasākums.

Piektdien, 25. martā Biķernieku pagasta bibliotēka pulcināja ekspertus uz Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumu. Pasākums veidots sadarbībā ar Biķernieki pamatskolu.
Žūrijas darbā iesaistījās 31 eksperts. Kā ierasts katru gadu, arī šogad, bērniem un jauniešiem bija jāizlasa grāmatas un tās jānovērtē. Skolēniem tas ir nopietns darbs novērtēt rakstnieku un dzejnieku veikumu, bibliotēkai–iespēja saņemt bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu kolekciju. Katrs “Bērnu žūrijas” dalībnieks saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavoto pateicību par līdzdarbošanos ,,Bērnu žūrijā” un nelielu piemiņas balviņu.
Liels paldies visiem “Bērnu žūrijas 2021” dalībniekiem, Biķernieku pamatskolas skolotājām par aktīvu līdzdalību lasīšanas veicināšanās programmā.
Uz tikšanos “Bērnu žūrija 2022”