Biķernieki talkoja!!!

Biķernieku pagastā talkoja pagasta pārvaldes darbinieki, iedzīvotāji, skolnieki. Sakopti pagasta centri – Biķernieki, Ļipiniški, Meļnica valsts un pašvaldības ceļu malas, pagasta kapsētu Biķernieki, Krasnoje, Pantelišķi teritorijas.
Pie Kultūras nama ēkas iestādīti 7 ozolu stādi. Savākts 250 maisu atkritumu.

FOTOGALERĪJA