Biķernieku pagasta bibliotēka

 

   novadpetnieciba

Biķernieku pagasta bibliotēkas adrese: Saules iela 4, c. Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440

Bibliotēkas vadītāja: Veronika Andrejeva

e-pasts:

biblioteka@bikerniekupag.lv

veronikaandrejeva@inbox.lv

 

tāl.: 65431808

Biķernieku bibliotēkas darba laiks

Pirmdien          9.00 – 18.00

Otrdien           9.00 – 17.30

Trešdien         9.00 – 17.30 *

Ceturtdien      9.00 – 17.30

Piektdien        8.00 – 16.00

Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

*Semināru, kursu gadījumā bibliotēka slēgta

 • Katra mēneša pēdējā piektdiena – metodiskā diena ( lasītājus neapkalpo)

Biķernieku pagasta bibliotēka piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 • bezvadu internets;
 • bezmaksas elektroniskās datu bāzes „Letonika”, „Lursoft”;
 • 8 datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu;
 • brīvpieejas grāmatu krājums;
 • periodikie izdevumi;
 • SBA pakalpojumi;
 • novadpētniecības kartotēka un stūrīša “No senatnes līdz mūsu dienām…” apmeklējums;
 • bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas;
 • bibliotēkas alfabētiskais kartīšu katalogs;
 • tematiskas mapes par dažādām aktuālām tēmām;
 • materiālu kopēšana; printēšana; skenēšana;
 • pieeja Daugavpils novada pašvaldību bibliotēku kopkatalogam naujene.biblioteka.lv
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka    lnb.lv
 • Latgales centrālā bibliotēka     lcb.lv
 • Daugavpils novada mājas lapa  daugavpilsnovads.lv
 • Kultūras ministrija km.gov.lv
 • Valsts Kultūrkapitāla fonds  kkf.lv
 • Letonika letonika.lv  
 • LURSOFT datu bāze “Laikrakstu bibliotēka” www.news.lv
 • Latvijas Bibliotēku portāls biblioteka.lv
 • Kultūras karte kulturaskarte.lv
 • Latvijas kultūras portāls kultura.lv
 • Periodikas portāls periodika.lv
 • Uzziņas 1188.lv

Grāmatu jaunumi 2019.gada aprīlī

Biķernieku bibliotēkas pasākumu plāns 2019.g.

Pārskats par bibliotēkas darbu 2018.g.

Bibliotēkas darbības plāns 2018

Bibliotekas darbibas parskarts 2017.g.

Pag. bibl. darbības plāns 2017docx

Bikernieku bibliotekas Reglaments

Biķernieku pagasta bibliotēkas Lietošanas noteikumi

Datoru izmantošanas kārtība Biķernieku pagasta bibliotēkā

Biķernieku bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas centrs Biķernieku pārvaldē, kur var izmantot bezmaksas pakalpojumus jebkurš bibliotēkas apmeklētājs neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas. Bibliotēku finansē Biķernieku pagasta pārvalde.

Bibliotēkā ir bērnu fonds, kur ir skaistas krāsainās grāmatas. Dažāda vecuma bērniem pašiem patīk aplūkot un izvēlēties grāmatas. Grāmatu fonds tiek komplektēts ņemot vērā lasītāju velmes, īpaši studentu tā kā viņiem ļoti ērti apmeklēt un izmantot mācību grāmatas savā bibliotēkā.
Bibliotēka aprīkota ar bērnu stūrīti. Bērni var rotaļļaties, spēlēt galda spēles, zīmet, bet vecāki var mierīgi izvēlēties grāmatu un pastrādāt datorā.

Apmeklētajiem tiek piedavāti 6 koplietošanas datori ar bezmaksas pieeju internetam. Pilnīgi visas bibliotēkas telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Apmeklētāji palīdz sakārtot periodiku, piedalās rīkotajos pasākumos.