Biķernieku pagasta bibliotēka

 

   novadpetnieciba

Bibliotēkas vadītāja: Veronika Andrejeva

Biķernieku pagasta bibliotēkas adrese:

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440

e-pasts: biblioteka@bikerniekupag.lv   veronikaandrejeva@inbox.lv

tālr.: 65431808

Biķernieku pagasta bibliotēkas darba laiks:

Pirmdien          9.00 – 18.00

Otrdien           9.00 – 17.30

Trešdien         9.00 – 17.30 *

Ceturtdien      9.00 – 17.30

Piektdien        8.00 – 16.00

Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

*Semināru, kursu gadījumā bibliotēka slēgta

 • Katra mēneša pēdējā piektdiena – metodiskā diena ( lasītājus neapkalpo)

 

Biķernieku bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas centrs Biķernieku pārvaldē, kur var izmantot bezmaksas pakalpojumus jebkurš bibliotēkas apmeklētājs neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas. Bibliotēku finansē Biķernieku pagasta pārvalde.

Bibliotēkā ir bērnu fonds, kur ir skaistas krāsainās grāmatas. Dažāda vecuma bērniem pašiem patīk aplūkot un izvēlēties grāmatas. Grāmatu fonds tiek komplektēts ņemot vērā lasītāju vēlmes, īpaši studentu tā kā viņiem ļoti ērti apmeklēt un izmantot mācību grāmatas savā bibliotēkā.
Bibliotēka aprīkota ar bērnu stūrīti. Bērni var rotaļāties, spēlēt galda spēles, zīmēt, bet vecāki var mierīgi izvēlēties grāmatu un pastrādāt datorā.

Apmeklētajiem tiek piedāvāti 6 koplietošanas datori ar bezmaksas pieeju internetam. Pilnīgi visas bibliotēkas telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Apmeklētāji palīdz sakārtot periodiku, piedalās rīkotajos pasākumos.

  Pakalpojumi: 
Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs

(te var atrast grāmatas un citus iespieddarbus, kas atrodas mūsu bibliotēkā un pārējās Daugavpils novada bibliotēkās)

 • brīvpieejas grāmatu, periodikas, CD/DVD krājums
 • 3TD e-grāmatu bibliotēka
 • 6 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets datubāzes – www.letonika.lvwww.filmas.lvLursoft laikrakstu bibliotēka
 • 17 nosaukumu preses izdevumi
 • novadpētniecības materiāli
 • izstādes un tematiski pasākumi
 • galda spēles
 • starpbibliotēku abonements
 • bibliogrāfiskas uzziņas
 • apmācības un konsultācijas
 • e-pakalpojumu apmācības
 • kopēšana, datorizdruka, skenēšana

 

Noderīgas saites:

Latvijas Nacionālā bibliotēka    www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka     www.lcb.lv

Daugavpils novada mājas lapa www.daugavpilsnovads.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

Periodikas portāls periodika.lv

Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

Latvijas bibliotēku portāls https://www.biblioteka.lv/

Uzziņas 1188.lv

Bikernieku bibliotekas reglaments

Biķernieku pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Datoru izmantošanas kārtība Biķernieku pagasta bibliotēkā

 

Bibliotēkas darbības plāns 2021

Bibliotēkas darbības plāns 2020