Biķernieku Kultūras namā notika KARAOKE VAKARS

28.oktorbrī Biķernieku Kultūras namā notika rudens vakars “Kartupeļu večerinka”. Visā vakarā bija ļoti silta un draudzīga atmosfēra. Uz pasākumu katrs dalībnieks paņēma  līdzi vienu lielu kartupeļi, ar kuru pēc tam piedalījās konkursos. Dāvanu par visskaistāko un lielāko kartupeļi saņēma Ļubova Ivanova. Pasākumu laikā visi iedzīvotāji varēja piedalīties gan spēlēs, gan konkursos, kuri bija saistīti ar kartupeļi.  Kartupeļu spēles un konkursi gludi pārgāja par karaoke-densu.
FOTOGALERĪJA