Biķernieku kultūras nams

Kultūras nama pasākumu plāns 2019.g.

 

 

Biķernieku kultūras namā strādā 4 darbinieki, tajā skaitā:

Kultūras nama vadītāja, sieviešu vokālā ansambļa vadītāja, bērnu vokālā ansambļa vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste Olga Pankova

e-pasts: o.pankova@inbox.lv
tāl.: 26293212

kultūras pasākumu organizatore, bērnu deju ansambļa “Smaids” vadītāja un apkopēja Ināra Vasiļjeva
e-pasts: vasiljevainara@inbox.lv
tālr.: 28780510

sporta lietu speciālists Jevgenijs Pankovs
tālr.: 26485025

skaņu operatore Jeļena Isajeva

 

Kultūras nama galvenās prioritātes ir organizēt sabiedrības interesēm atbilstošus pasākumus, sniegt brīvā laika pavadīšanas iespējas,
sekmēt pieejamību kultūras vērtībām visiem Biķernieku pagasta iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un jaunrades potenciālu.
    

 

 

 

 

Kultūras nama lielās zāles platība 153.7 kvm., mazās zāles platība 73.8 kvm., estrādes platība 79.6 kvm., halles platība 52.6 kvm., tualešu platība 4.8 kvm.

Biķernieku pagasta Kultūras nama ēkas rekonstrukcijas Biķernieku ciemā Daugavpils novadā, kur I. stāvā paredzētas telpas grupas doktorātam, būvdarbu veikšanas rezultātā tika nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, balstoties uz 2008.gada 21.jūlijā Ministru kabineta noteikumu Nr.567 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LNB 208-08 “publiskās ēkas un būves” nosacījumiem.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2008.gada 19.augustā.

Kultūras darbības jomā:
koordinē, plāno un organizē vietējās, valsts un starptautiskās nozīmes kultūras brīvā laika pavadīšanas pasākumus Biķernieku pagasta visu paaudžu un interešu iedzīvotājiem;
realizē valsts kultūrpolitiku, saskaņā ar nacionālo programmu un virzieniem;
nodrošina valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, festivālu un citu kultūras un radošo kolektīvu atbalstu saskaņā ar Biķernieku pagasta pārvaldes lēmumiem un rīkojumiem;
organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās zinībās;
apzina, izvērtē un analizē kultūras politiku, kultūras vērtības un jaunrades programmas.

 

KN darba laiks:

 • Pirmdiena 8:00 – 17:00
 • Otrdiena 08:00 – 17:00
 • Trešdiena 08.00 – 17:00
 • Ceturtdiena 08.00 – 17:00
 • Piektdiena 8:00 – 17:00
 • Sestdiena 12:00 – 14:00

KN vadītājas darba laiks:

 • Otrdiena 8:00 – 17:00
 • Trešdiena 8:00 – 17:00
 • Ceturtdiena 15:00 – 17:00
 • Piektdiena 15:00 – 17:00

Par galvenajiem uzdevumiem Kultūras nams uzskata tautas mākslas, amatierkolektīvu darbību un to saglabāšanu. Tiek organizēti tematiski sarīkojumi, koncerti, izstādes, izklaides pasākumi.

Kultūras namā darbojas 3 kolektīvi:

 • sieviešu vokālais ansamblis „Rjabinuška” , vadītāja Olga Pankova
 • bērnu deju grupa „Smaids”, vadītāja Ināra Vasiļjeva
 • bērnu vokālais ansamblis “Sunshine”, vadītāja Olga Pankova

Kolektīvu darba grafiks:

Kolektīvs  Vadītāja  Dalībnieku sk. Mēģinājuma diena Laiks  Vieta
Sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška” O. Pankova 8 Trešdiena, piektdiena 13:00 – 16:00 KN lielā un mazā zālē
Bērnu deju grupa “Smaids” I. Vasiļeva 8 Otrdiena, piektdiena 15:00 – 17:00 KN lielā zālē
Bērnu vokālais ansamblis “Sunshine” O. Pankova 5 Sestdiena 12:00 – 14:00 KN lielā zālē

Biķernieku Kultūras namā tiek rīkoti valsts un tradicionālie svētki un izstādes. Kultūras nams ir iecienīta vieta pagasta jauniešiem. Kultūras nama darbinieki cenšas organizēt dažādus pasākumus, lai motivētu jauniešus lietderīgi pavadīt laiku.

Kultur. pasak_planos_2017

pasakumu plans 2016 

KN reglaments (2)

Pasākumu plāns 2018. gadam