Biķernieku kultūras nams

Juridiska un faktiska adrese Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440

e-pasts kultura@bikerniekupag.lv

t.26293212

KN aktualitātes un jaunumi apskatāmi: 

https://www.facebook.com/groups/213141999596047

https://kulturasdati.lv/lv/kulturas-centri/bikernieku-kulturas-nams

 

Biķernieku kultūras namā strādā:

Kultūras nama vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste Olga Pankova

e-pasts: o.pankova@inbox.lv

olga.pankova@bikerniekupag.lv  

tāl.: 26293212

Kultūras pasākumu organizatore Ināra Vasiļjeva
e-pasts: vasiljevainara@inbox.lv
tālr.: 28780510

Skaņu operatore Jeļena Isajeva

tālr.: 29616057

 

KN darba laiks:

  • Pirmdiena 8:00 – 18:00
  • Otrdiena 08:00 – 17:00
  • Trešdiena 08.00 – 17:00
  • Ceturtdiena 08.00 – 17:00
  • Piektdiena 8:00 – 16:00

KN vadītājas pieņemšanas laiks:

  • Otrdiena 8:00 – 15:00
  • Ceturtdiena 8:00 – 15:00

Jaunatnes lietu speciālistes darba laiks:

  • Piektdiena 8:30 – 16:00

 

Par galvenajiem uzdevumiem Kultūras nams uzskata amatierkolektīvu darbību un to saglabāšanu. Tiek organizēti tematiski sarīkojumi, koncerti, izstādes, izklaides pasākumi.

Biķernieku Kultūras namā KOLEKTĪVI:

1. Sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška” vadītāja Olga Pankova

2. Bērnu vokāla grupa “Sunshine” vadītāja Olga Pankova

2.

Laipni gaidīti jaunie dalībnieki, informācija pa t.26293212 (KN vadītāja O.Pankova)

Kolektīvu darba grafiks:

Kolektīvs  Vadītāja  Dalībnieku sk. Mēģinājuma diena Laiks  Vieta
Sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška” O. Pankova 6 Otrdiena, ceturdiena 11:00 – 13:00 KN lielā zālē
Bērnu vokālais ansamblis “Sunshine” O. Pankova 4 Sestdiena 14:00 – 16:00 KN lielā zālē

 

Vispārīga informācija par KN

Kultūras nama galvenās prioritātes ir organizēt sabiedrības interesēm atbilstošus pasākumus, sniegt brīvā laika pavadīšanas iespējas,
sekmēt pieejamību kultūras vērtībām visiem Biķernieku pagasta iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un jaunrades potenciālu.
    

 

 

 

 

Kultūras nama lielās zāles platība 153.7 kvm., mazās zāles platība 73.8 kvm., estrādes platība 79.6 kvm., halles platība 52.6 kvm., tualešu platība 4.8 kvm.

Biķernieku pagasta Kultūras nama ēkas rekonstrukcijas Biķernieku ciemā Daugavpils novadā, kur I. stāvā paredzētas telpas grupas doktorātam, būvdarbu veikšanas rezultātā tika nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, balstoties uz 2008.gada 21.jūlijā Ministru kabineta noteikumu Nr.567 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LNB 208-08 “publiskās ēkas un būves” nosacījumiem.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2008.gada 19.augustā.

Kultūras darbības jomā:
koordinē, plāno un organizē vietējās, valsts un starptautiskās nozīmes kultūras brīvā laika pavadīšanas pasākumus Biķernieku pagasta visu paaudžu un interešu iedzīvotājiem;
realizē valsts kultūrpolitiku, saskaņā ar nacionālo programmu un virzieniem;
nodrošina valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, festivālu un citu kultūras un radošo kolektīvu atbalstu saskaņā ar Biķernieku pagasta pārvaldes lēmumiem un rīkojumiem;
organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās zinībās;
apzina, izvērtē un analizē kultūras politiku, kultūras vērtības un jaunrades programmas.

 

Biķernieku Kultūras namā tiek rīkoti valsts un tradicionālie svētki un izstādes. Kultūras nams ir iecienīta vieta pagasta jauniešiem. Kultūras nama darbinieki cenšas organizēt dažādus pasākumus, lai motivētu jauniešus lietderīgi pavadīt laiku.

Pagaidām pasākumu plāns tiks precizēts katru mēnesī sakarā ar pandēmiju.

Pasākumu aktualitātes un precīzi datumi tiks publicēti:

https://www.facebook.com/groups/213141999596047/media 

https://www.bikerniekupag.lv