Biķernieku pagasta notika Izglītības un informācijas diena «Fiziski un garīgi vesels cilvēks laimīgs cilvēks laukos»

Biķernieku pagasta notika Izglītības un informācijas diena «Fiziski un garīgi vesels cilvēks laimīgs cilvēks laukos».

Lektores : Uztura speciāliste I.Kuņicka

Fizioterapeite J.Galilejeva