Biķernieku pagasta pārvaldē īstenots:

Būvdarbus veica Personu apvienība „UNL-K” (vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, biedrs SIA „Leven”, SIA „Krāslavas ūdens”). 

Projekta realizācijas laikā Būvuzņēmējs saskaņā ar Līgumu un SIA „Ekolat” izstrādāto tehnisko projektu, ir veicis—–: 

  • Esošā artēziskā urbuma rekonstrukciju 
  • 4, 5, 6 artēziskā urbuma tambonāžu 
  • Artēzsikā urbuma paviljona rekonstrukciju 
  • Jaunās NAI stacijas būvniecību ar ražību 35 m3/dnn 
  • Jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi 1 gab. 
  • Ūdensvada izbūve 1843 m 
  • Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve 1575.5 m 
  • Spiediena kanalizācijas tīklu izbūve 11.5 m