Daba

Reljefs – līdzens apvidus.
Līksnas upe – 17.km (garums pagasta teritorijā).

Tīrās sūnas purvs Pagasta teritorijā atrodas dabas aizsardzības objekts, kura platība-32.8 ha-  tīras sūnas purvs ar retiem un aizsargajamam augu sugam.

Savdabis, republikas nozīmes koks – tumšā apse (atrašanas vieta – Kalupes MIM 72. kvartāls) Vaboles un Maļinovas pagasta robežā aug dižkoks- priede. Viņas vecums parsniedz 150. gadu, apkārtmērs – 3m 42cm. Vecā Zeļonovkas ciemā teritorijā var apskatīt ozolu ar apkārtmēru 3m 81cm.