Daugavpils novada 15.Grāmatu svētki Biķerniekos

Piektdien, 17.jūnijā, Biķerniekos bija kā nekad cilvēku pilns — tieši te šogad notika tradicionālie Daugavpils novada 15.Grāmatu svētki. Pasākuma iniciators visas Latvijas mērogā joprojām ir Lauku bibliotēku atbalsta biedrība, tās veidotāja un vadītāja Biruta Eglīte veltīja uzmanību arī šī gada svētkiem.

  Grāmatu svētkus ar muzikālo sveicienu atklāja Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopa “Dyrbyni”.

Svētku apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs: diskutēt ar Satiksmes ministru Uldi Auguli un EP deputāti Inesi Vaideri, diskusijas tēma „Lauku ceļi – tikai vietējiem spēkiem?”, tikties  ar rakstniekiem un dzejniekiem, iegādāties jaunākās grāmatas pēc izdevniecības cenām. Komercizstādē piedalījās šādas izdevniecības: Zvaigzne ABC, Jumava, Nordik,  Divpadsmit, Latvijas grāmata, Latvijas Dianētikas centrs, Privetik u.c.  Grāmatu svētku apmeklētājus sagaidīja ļoti mīļa Panda.

   Grāmatu svētku apmeklētāji apskatīja bērnu radošo darbu izstādi: “Mēs esam radoši!”. Tikās ar amatniekiem: Valdi Grebežu – keramika, Viktoru Kuhaļsku – pinumi no klūgām, pagaršoja un iegādājās maizīti no Aglonas Maizes muzeja.

  Pieaugušie tikās ar krasas un mākslas terapeiti Elizabeti Ozolu, ar žurnāla “36,6” galveno redaktori Zani Zālīti.

  Bērni arī radoši, sportiski un lietderīgi pavadīja savu laiku. Viņi apmeklēja Melānijas Vilkas radošās darbnīcas pasākumu, kura laikā atdzīvināja burtus un ciparus. Piedalījās interaktīvā izrādē “Sarkangalvīte”, floristikas paklāja izgatavošanā “Zaķīša mājiņa”. Pusaudži – literārajā kvestā: “Piedzīvojumu pasaulē”.

  Lielu interesi izraisīja tikšanās ar bērnu žurnāla „Privetik” redaktoriem.

Jaunieši tikās ar grāmatas “Svētku ABC” žurnalisti Lindu Kusiņu un ar neparastu ārstu kineziologu Visvaldi Bebrišu.

  Bērni aktīvi apmeklēja bodi-arta darbnīcu „ Pārsteidzošās sejas” un piepūšamās atrakcijas.

 Grāmatu svētkus papildināja Nacionālo bruņoto spēku sarūpētās fiziskās aktivitātes un pūtēju orķestris, kuru vada Andis Karelis.

 Parka bērzu birzī pie KN, visi varēja baudīt visgaršīgākās Biķernieku pankūkas.

 Beigās tika rīkota grāmatu izloze un notika Lauras Bicānes un E.T.Jonānes trīspukstu koncerts.

  Visas Daugavpils novada pagasta  bibliotēkas saņēma dāvanu kartes grāmatu iegādei.

 Tika izteikta pateicība visiem svētku organizētājiem un labprātīgajiem palīgiem.

Pateicāmies Grāmatu svētku apmeklētājiem, kuri neskatoties uz karstumu apmeklēja Grāmatu svētkus.

Veronika Andrejeva, Biķernieku pagasta bibliotēkas vadītaja

FOTOGALERIJA

VIDEOGALERIJA