Dzejas dienām veltīts pasākums “Mans mīļākais dzejolis”.

BIĶERNIEKU PAGASTA BIBLIOTĒKA

“Mans mīļākais dzejolis”

Katru gadu septembrī koki pamazām ietērpjas krāsainā lapu rotā, skolēni atsāk mācības skolā, un atkal  klāt ir Dzejas dienas.  Tām veltītie pasākumi notiek visā Latvijā . Bet Biķernieku bibliotēkā tas izskanēja 13. septembrī.

Šogad Dzejas dienas notika klusāk – rakstot dzeju.  2., 3. un 4. klases skolēni strādāja, izmantojot  neparastu  dzejošanas metodi. Visu tekstu vai daļu teksta vajadzēja uzrakstīt vārdiem, daļu – aizstāt ar attēliem, simboliem. Tā tapa dzejoļi par visdažādākajam tēmām. Dažiem tik tiešām izdevās izmantot  metodi pilnībā, citi strādāja tradicionāli – viss dzejolis rakstīts  ar vārdiem, taču , lai būtu krāsaināk, rudenim atbilstošāk, teksts tika papildināts ar attēliem. Visi bērnu darbiņi tika sakopti vienā kopīgā grāmatiņā.

Bija patiess prieks par pašu gatavoto bērniem grāmatiņu, kuras nosaukums: “Mans mīļākais dzejolis”

Radošais pasākums noslēdzās ar saldu cienastu un balviņām.

Sirsnīgs paldies Biķernieku pamatskolas bērniem, skolotājām –  Jeļenai Ivbulei, Nadeždai Petrovičai, Oksanai Ročenko par sadarbību un  pasākuma organizēšanu.

14.09.2017

Biķernieku pagasta bibliotēkas vad.

Veronika Andrejeva

FOTOGALERĪJA