Dzejas dienas 2022 Biķerniekos

Tāpat kā katru gadu, arī šogad, tika svinētas Dzejas dienas Biķerniekos. Tas notika 8.septembrī pie KN ēkas. Biķernieku skolas skolēni tikās ar mūsu pagasta dzejniekiem: IIrinu Źukovu un Ludmilu Ivanovu, kuras iepazīstināja mūs ar savu dzeju. Pateicamies Irinai un Ludmilai, par interesantu dzeju un kaķītim, kuru sauc “Pistoļetiks”, par labvēlīgo gaisotni tikšanās laikā. Biķernieku bibliotēka pateicās skolai un Biķernieku pagasta pārvaldei par sadarbību.