Dzejas dienu pasākums “Dzeja rudenī”

16.septembrī  Vasiļovā, Maļinovas pagastā  svinēja svētkus, veltītus Dzejas dienām”Dzeja rudenī”. Šogad ļoti kuplā skaitā pulcējas dzejas autori no Daugavpils, Ambeļiem, Biķerniekiem, Naujenes un Maļinovas, kā arī skolēni no Špoģu vidusskolas ar dzejas lasījumiem. No Vasiļovas visi devās uz Maļinovas pagasta saieta namu, kur siltā, mājīgā atmosfērā norisa pasākuma turpinājums. Ar muzikālajiem priekšnesumiem pasākumu papildināja Maļinovas saieta nama interešu kopa “Ivuški” un Vaļkovsku ģimene no Naujenes pagasta.