2016.g. 28.oktorbrī Biķernieku Kultūras namā notika rudens vakars “Kartupeļu večerinka”.