30.04.2019. Lieldienu tikšanas ar kaimiņu pagastu vecticībniekiem “Par ko dzied dvēsele”.