Novada dienu ietvaros ekskursija pa Biķernieku pagastu. Iepazīšanās ar Biķernieku bibliotēku un novadpētniecības stūrīti “No senatnes līdz mūsu dienām” 16.09.2017