Fotoizstāde “Vasaras ziedi manā dārzā”

Biķernieku pagasta bibliotēka. Atmiņas par vasaru.
Caur šiem ziediem un visu savu krāšņumu augi sniedz mums – cilvēkiem, vislielāko dāvanu – prieku, mīlestību un harmoniju.
Paldies visiem fotoizstādes “Vasaras ziedi manā dārzā” dalībniekiem :
Irina Gerasimova, Mārītē Daņilova, Marina Sidorova, Jeļena Beļćikova, Larisa Ivanova, Stanislava Ivanova, Veronika Andrejeva