Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums

Sacensību rezultāti:

FRISBIJA METIENI MĒRĶĪ UZ LAIKU:

1.vieta – Ilūkste;

2.vieta- Vabole;

3.vieta- Biķernieki.

FUTBOLA BUMBAS SITIENI VĀRTOS:

1.vieta- Maļinova;

2.vieta-  Saliena;

3.vieta- Vabole.

“BUMBIŅAS”:

1.vieta – Naujene/Svente;

2.vieta –Vabole;

3.vieta – Saliena.

“VEIKLIE”:

1.vieta –Ilūkste;

2.vieta – Biķernieki;

3.vieta – Naujene/Svente;

“JAUTRĀ STAFETE”:

1.vieta –Saliena;

2.vieta – Tabore;

3.vieta –Biķernieki.