IESTĀDES

BIĶERNIEKU PAMATSKOLA:
Aleksejs Mackevičs – pamatskolas direktors
Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov., LV 5440
tālr.: 65822944
e-pasts: skola@bikerniekupag.lv

BIĶERNIEKU PAGASTA BIBLIOTĒKA
Veronika Andrejeva – bibliotēkas vadītāja
Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov., LV 5440
tālr.: 65431808
e-pasts: veronikaandrejeva@inbox.lv

BIĶERNIEKU PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Olga Pankova – Kultūras nama vadītāja
Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov., LV 5440
tālr.:65431807, 26293212
e-pasts: o.pankova@inbox.lv

FELDŠERU-VECMĀŠU PUNKTS
Janina Rubkova
Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov., LV 5440
tālrl.: 65471510