Kapsētu pārzines paziņojums.

Kopš 2017.gada janvāra

Biķernieku kapos tika iedalītas 3 jaunas apbedīšanas vietas, sniegta konsultācija 4 cilvēkiem.

Panteļišku kapos tika iedalītas 2 jaunas apbedīšanas vietas, sniegta konsultācija 2 cilvēkiem.

Krasnoje kapos tika iedalīta 1 jauna apbedīšanas vieta.