Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu

22.10.2018 plkst. 10.00
Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag.
atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli tiek pārdots
Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu MMZ-771B; 2PTS 4, Reģ.nr. P2287LT; P2288LT
Sākotnējā cena: 780,00; 380,00 EUR
Izsoles solis: 10,00 EUR EUR
Izsoles noteikumi: Pielikumā

Kontaktinformācija: Sergejs Andrejevs tālr. 26264128