“Krāsu melodija”

Biķernieku pagasts jaunieši aicina visus iedzīvotājus uz pasākumu

“KRĀSU MELODIJA”

2015.gada 25.aprīlī Biķernieku Kultūras namā.

Pasākumā piedalīsies arī jaunieši no citiem Daugavpils novada pagastiem.