Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadiena Biķerniekos.

17. novembrī Biķernieku Kultūras namā tika rīkots svinīgs pasākums “Ar Latviju sirdī”, veltīts Latvijas valsts dzimšanas dienai.
Biķernieku kultūras namā sapulcējās kopā pagasta iedzīvotāji un Biķernieku pamatskolas audzēkni, lai radītu savu piederību Latvijai un apsveiktu valsti dzimšanas dienā ar svinīgo koncerta programmu.
Svētku koncerta laikā visi klātesošie varēja pirmo reizi vērot jaunu un smuku Biķernieku kultūras nama skatuves aprīkojumu, kurš tika uzstādīts pateicoties Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldei, projekta ietvaros (Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” ar akronīmu “Mūžam jauns”).
Svinīgo svētku noskaņu pasākuma laikā radīja Biķernieku pamatskolas un pirmsskolas audzēkņi ar muzikāliem un teatrāliem priekšnesumiem.
Izteicam pateicību akordeonistu ansamblim “Entencija” par svinīgo muzikālo programmu.
Liels paldies par sadarbību Biķernieku pamatskolai, Biķernieku pagasta pārvaldei, Biķernieku pagasta bibliotēkai!
Augšdaugavas novads ir mūsu novads – tāds, kāda cita pasaulē vairāk nav. Mums pašiem kopā ir jā cenšas, lai mūsu Augšdaugavas novads kļūtu vēl skaistāks un labāks.