Lieldienu pasākums “Par ko dzied dvēsele”

  

30.04. Biķernieku KN sadarbībā ar Biķernieku bibliotēku rīkoja Lieldienu tikšanas ar kaimiņu pagastu vecticībniekiem “Par ko dzied dvēsele”.
Šogad pie mums ciemojas Naujenes pagasts, Maļinovas pagasts un Vīganti.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un īpaši paldies Naujenes pagasta jaunajam  kolektīvam “Radenije” , par skaistu senu krievu dziedāšanu! Paldies Maļinovas pagasta vokālai interešu grupai “Ivuški”, Biķernieku vokālajam ansamblim “Rjabinuška” un solistam Sergejam Rodionovam!
Pateicāmies Biķernieku pamatskolas audzēkņiem par brīnišķīgo teatralizēto uzvedumu “Īkstīte” Jeļenas Ivbules vadībā!
Pasākuma laikā varēja apskatīt mūzikas instrumentu izstādi “Sirdsbalss mūzikā”