„Mums nevajag zemes citas! ”

  1. novembrī plkst.14:00 Biķernieku Kultūras namā notika

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts

 „Mums nevajag zemes citas! ”

Koncertā piedalījās Biķernieku pamatskolas skolēni un KN kolektīvi.