Noslēguma tikšanās ar Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija ekspertiem Biķernieku bibliotēkā

20. janvāra pēcpusdienā Biķernieku bibliotēkā pulcējās liels skaits lasītāju.

No septembra līdz janvāra vidum cītīgi tika lasītas grāmatas.

Kā jau iepriekšējos gados, arī 2015. gada žūrijas grāmatu kolekcija bija sadalīta pa vecuma posmiem: 5+(1.-2. kl.), 9+(3.-4. kl.), 11+(5.-8. kl.), 15+(9.-12. kl.) un Vecāku žūrija.

Žūrijas lasītājiem/ekspertiem bija jāizlasa grāmatas, bet, ja bija vēlēšanās lasīt kādu grāmatu no cita vecuma posma, to varēja izdarīt, un tas tikai iepriecināja bibliotekas vadītāju V.Andrejevu.

Pēc rūpīga darba lasītāji/eksperti noteica populārākās grāmatas  2015. gadā no žūrijas piedāvātajām.
Žūrijas dalībnieki pasākuma gaitā  visi kopīgi ceļoja pa „Bērnu un Jauniešu žūrijas” grāmatām, pildīja dažādus uzdevumus (vārdu spēles, mīklas, rēbusus u.c.). 

Savas domas un vērtējumu par izlasītajām kolekcijas grāmatām varēja izteikt, aizpildot elektronisko anketu. Jauno grāmatu vērtēšanā iesaistījās 28 lasītāji, no tiem 6 bija  skolotāji un bērnu vecāki (Oļesja Aļeksejeva, Jeļena Ivbule, Nadežda Petroviča, Kristīne Velika, Oksana Ročenko, Irina Bistrova).

Lasītāji/eksperti, mielojās pie bibliotēkas sagādātā cienastu galda, un katrs saņēma nelielas pārsteiguma balvas no bibliotēkas.

Paldies visiem dalībniekiem, kuri iejutās grāmatu ekspertu lomā un uz tikšanos nākamajā žūrijā!

Biķernieku bibliotēkas vadītāja

Veronika Andrejeva