Pagasts robežojās ar Daugavpils rajona Naujenes, Malinovas, Višķu, Ambeļu pagastiem un Krāslavas rajona Izvaltas pagastu.

Biķernieku teritorija aizņem 69.kv.m.,proti 2,7 % no Daugavpils rajona teritorijas kopplatības. Patstāvīgo iedzīvotāju skaits 2006.gada sākumā – 890 cilvēki. Vīriešu skaits pagastā sastāda 48 %, sieviešu 52 %.—–

Tautības:

  • Latvieši – 7,6 %
  • Krievi – 83,6 %
  • Baltkrievi – 3.1 %
  • Poli – 2.5 %

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji – 444 cilvēki – 56% no kopskaita. Līdz darba spējas vecumam – 155 cilvēki.
Virs darba spējas vecuma – 252 cilvēki.
Reģistrēto bezdarbnieku skaits pagastā – uz 2006. gada 02. janvāri – 62 cilvēki.
Vientuļo pensionāru skaits – 28.
Nepilno ģimeņu skaits – 25.
Daudzbērnu ģimeņu skaits – 12.
Invalīdu skaits – 36.
Iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 80 gadiem skaits – 45.
Pagasta zemes kopplatība sastāda 6902,8 ha.
Lauksaimniecības zeme – 4354,6 ha.
Mežu kopplatība – 1150,6 ha.
Zemnieku saimniecību skaits – 19.
Piemājas saimniecības – 637.
Ceļu kopgarums 56 km + 30 km VCPN, no tiem asfaltēti ceļi – 3 km.
Brīvā zeme 1450 ha t.sk.: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 700 ha.

Pagasta teritorija robežojas ar Rīgas – Daugavpils – Voroņežas dzelzceļa līniju. Dzelzceļa stacija atrodas attālumā no pagasta centra.

Pagastā ir 3 reļiģiskās draudzes:

  • Lipinišku Vissvētās Dievmates atdusas pareizticīga draudze
  • Krivosejevas vecticībnieku draudze
  • Pantelišku vecticībnieku draudze

1. Projekts “Sportiskais gars un sportiskā vide lauku cilvēkam”

Summa – Ls 6755,00, iegādāti sporta trenažieri.

2. Projekts “Mūzikas skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Biķernieku pagasta sabidriskajiem un kultūras pasākumiem

Summa – Ls 8641, iegadāti dažādi mikrofoni, 2 dažadas piltis – 1D7 + mikšerpults, 2 manitori, dažāda veida gaisma.

3. Projekts “Turisma objekta – atpūtas un maksķerēšanas vietas izveidošana Biķernieku pagasta iedzīvotājiem un makšķerniekiem ar nolūku iekļaut objektu Daugavpils novada tūrisma maršrutā”

Summa – Ls 18556,56. Labiekārtoti dīķa krasti: planēšana, 2 pludmeļu ierīkošana, ugunskura vietas ierīkošana un zāliena ierīkošana. Iegādāti un uzstādīti pamatlīdzekļi: lapene, 3 kompl. galds ar soliņu, šūpoles, laiva, laivu piestātne uz pl. plūdiķiem, pontonu tilts uz pl. pludiņiem, smilšu kaste, 4 atpūtas soliņi, tietiņs 5 m. garumā, 2 pludmales ģērbtuves kabīnes, 2 mangali, 4 atkritumu trauki.

Apstiprināts un uzsākts realizēt projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Biķernieku pagasta Biķernieku ciemā”

Izvērtējot laika apstākļus un autoceļu tehnisko stāvokli, Biķernieku pagasta teritorijā tiks ierobežota smagā autotransporta kustība pa pašvaldībai piederošiem autoceļiem, lai nebojātu to segumu. Pavasarī, grunts pamatnei atkūstot un pārmitrinoties, ceļa segas nestspēja būtiski samazinās. Lai pasargātu ceļus no priekšlaicīgās sagraušanas šķīdoņa laikā, sākot no šī gada 15.aprīļa, uz Biķerniekus pagasta autoceļiem tiks noteikti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam.

Ierobežojumi būs spēkā uz laiku līdz 2 – 3 nedēļām, atkarīgi no laika apstākļiem, attiecīgi par ierobežojumu atcelšanu ziņojot novada mājas lapā.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, Biķernieku pagasta pārvalde informē par Biķernieku pagasta autoceļu lietošanas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā, no šī gada 15. aprīļa uzstādot ceļa zīmes transporta kopējās masas ierobežojumam 7 t, atkarībā no ceļa stāvokļa.

Biķernieku pagasta pārvalde aicina kravu pārvadātājus (mežu izstrādātājus, zemniekus) plānot kravu izvešanu, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus.

Ceļu saraksts, kur ir uzstādītas ceļa zīmes transporta kopējās masas ierobežojumam 7 t:

  • Pavlovskoje – Ambeli 
  • Pavlovskoje – Lipinišķi 
  • Pavlovskoje – Meļnica

Papildus informāciju var saņemt pa tālr. 65471503