Par nokļūšanu uz Daugavpils novada svētkiem Juzefovā

Biķernieku pagasta pārvalde paziņo, ka uz Daugavpils novada svētkiem Juzefovā  organizēts pagasta autobusa maršruts Biķernieki – Naujene, autobuss  ies no Saules ielas 4, Biķernieki ( pagasta pārvaldes ēka) plkst. 14.00