Par pagastu

Bik_Konturs

Biķernieku pagasts iegūst savu patstāvību 1931. gada 13. janvārī, atdaloties no Naujenes, Izvaltas un Višķu pagastiem.

Pagasts ir 69,9 kv.km. liels ar 657 iedzīvotājiem, no kuriem 2,4% latviešu un 97,6% krievu tautības.

Pēdējie pēc ticības sadalās : apm. 8% pareizticīgo u 92 % vecticībnieku.

Pagastā darbojās viena pamatskola, kuru apmeklē 97 bērni. Mācības pasniedz 17 skolotāji.

No zemes kopplatības aramzeme aizņem 4560,66 ha, pļavas 2248,32 ha, ganības 1222,75 ha, meži un mežu zemes 178,19 ha un nederīgā zeme 244,41 ha.

Saimniecību skaits pagastā ar zemes platību no 1 – 6 ha – 414, no 6 – 12 ha – 377, no 12 – 20 ha – 138, no 30 – 30 ha – 31, no 31 – 4 ha – 3 saimniecības.

Pagastā ir bibliotēka, Kultūras nams, feldšeru punkts, kur pieņem ģimenes ārsts Ivans Nesterovs. Ir arī komunālā saimniecība, veikals SIA “Karsar”.