Precizēta Biķernieku pamatskolas skolēnu pārvadāšanas maršruta daļa

Daugavpils novada

Biķernieku pamatskolas

skolēnu pārvadājumu maršrutu apraksts 2017./2018.m.g.

                Maršruts  “Dzegūzītes-Reiniški-Biķernieki”

Dzegūzītes

 1. Autoceļš V687 – pieturas: Reiniški, Bramaniški
 2. Biķernieku pašvaldības ceļš 46-24– pietura: Zvindeliški
 3. Biķernieku pašvaldības ceļš 46-20– pietura:  Lipinišķi
 4. Autoceļš V 637 – pietura:  Meļnica
 5. Autoceļš V 637 – pieturas:  pieturas: Krasnoje, Lielie Krivini
 6. Biķernieku pašvaldības ceļš 46-29 – pietura: Biķernieki

 Maršruts  “Biķernieki -Janciški – Biķernieki -Dzegūzītes”

Biķernieki

 1. Autoceļš V 685 – pieturas: Jančiški,  Kokini
 2. Maļinovas pašvaldības ceļš 70-1 – pietura: Zaļumi
 3. Autoceļš V 686 – pietura: Malinova
 4. Autoceļš V 681 – pietura: Rubeniški
 5. Autoceļš E 262 A13  – pietura: Pienotava
 6. Maļinovas pašvaldības ceļš 70-15 – pietura: Kurpeniški

Dzegūzītes

 Maršruts “Dzegūzītes -Biķernieki -Janciški-Biķernieki”

Dzegūzītes

 1. Autoceļš V 685 – pietura: Jančiški
 2. Maļinovas pašvaldības ceļš 70-15 – pietura: Kurpeniški
 3. Maļinovas pašvaldības ceļš 70-15 –pietura: Pienotava
 4. Autoceļš E 262 A13  – pietura: Maļinova
 5. Autoceļš V 681 – pietura: Rubeniški
 6. Maļinovas pašvaldības ceļš – pietura Maļinova 86
 7. Maļinovas pašvaldības ceļš 70-1 – pietura: Zaļumi
 8. Autoceļš V ___  – pietura: Kokini

Biķernieki

 Maršruts “Biķernieki-Reiniški -Dzegūzītes ”

Biķernieki

 1. Biķernieku pašvaldības ceļš 46-29 – pietura: Lielie Krivini
 2. Autoceļš V 637 – pieturas:  Krasnoje
 3. Autoceļš V 637 – pietura: Lipinišķi
 4. Autoceļš V 637 – pietura:  Meļnica
 5. Biķernieku pašvaldības ceļš 46-20– pietura: Zvindeliški
 6. Autoceļš V687 – pieturas: Bramaniški, Reiniški

Dzegūzītes

26.01.2018  Sagatavoja M.Daņilova tel. 28735652

Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāja       M.Daņilova