PRIECĪGAS UN SAULAINAS LIELDIENAS!

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs!
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule lai atspīd arvien!

PRIECĪGAS UN SAULAINAS LIELDIENAS!

Bikernieku pagasta pārvalde