Publiskā apspriešana Biķernieku pagastā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Biķernieku pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta kapsētas kapu kopiņas, koku nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiki Panteļišku kapsētā – 22. oktobrī plkst. 11.00-12.00.

Atbildīgā persona par teritorijas apsaimniekošanu: Sergejs Andrejevs, tālr.: 262 64 128

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2020. gada 12. līdz 31. oktobrim.

Lūgums Biķernieku pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Biķernieku pagasta pārvaldē.

Tālr.: 654 71 503.