“Skaļās lasīšanas sacensības Biķerniekos”

Latvijas Nacionālā bibliotēka 2017. gadā pārņēma šo projektu, sākot organizēt Skaļās lasīšanas sacensības Latvijā, iesaistot tajā 5. un 6. klašu skolēnus. Sacensība notiek 3.kārtās – skolā vai bibliotēkā, novadā, valsts mērogā. Skolēniem jāizvēlas kāda grāmata, jāiepazīstina klausītāji ar tās saturu, tad izteiksmīgi jānolasa izvēlētais fragments.

22. janvārī arī Biķerniekos 6 skolēni piedalījās Skaļās lasīšanas sacensībā: Aļona Bogdanova, Aleksandra Vasiļjeva, Marija Pudāne, Anžela Čubreviča (5.klase).  Aļina Gerasimova un Artjoms Sidorevičs (6.klase). Skolēnus koordinēja latviešu valodas skolotāja Anžela Kursiša. Dalībniekus vērtēja tiesneši – latviešu valodas skolotāja Oļesja Aleksejeva, pasākumu organizatore Nadežda Petroviča. Uz novada skati, kura Daugavpils Kultūras centra “Vārpa” notiks marta mēnesī, tika izvirzīta 5. klases skolniece Aleksandra Vasiļjeva ar grāmatu ”Divas Lotiņas” E.Kestners.

Liels paldies skolotajiem,dalībniekiem,  līdzjutējiem un pirmsskolniekiem par interesantu priekšnesumu.