STARPTAUTISKA BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENA BIKERNIEKOS

1.jūnija Biķernieku Kultūras nams rīkoja pasākumu, kurš bija veltīts Bērnu aizsardzības dienai.
Pasākums norisinājās laukuma pie Biķernieku KN, visus bērnus sagaidīja interesanti un atraktīvi konkursi, kā arī dāvaniņas. Paldies bērniem un jauniešiem par piedalīšanos pasākumā!