Tikšanās ar Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ekspertiem

2020. gadā Biķernieku pagasta bibliotēka kārtējo reizi piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2019”. Bērni, 1.,2., 4.,5.kl. kopā ar saviem skolotājiem bija ne tikai izlasījuši bet ari pārrunājuši par visas žūrijas grāmatām. Skolotāja O. Aleksejeva piedalījās “Vecāku žūrija” grāmatu lasīšanā. 2020. gada janvāra sākumā visi 21 žūrijas dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtēšanas anketas un sarindoja grāmatas, piešķirot tām godalgotas vietas, norādot, kāpēc tieši šī grāmata kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu.

15.01. bibliotēkā noslēguma pasākumā viesojās 4.-5.kl. skolēni, viņi ar prieku piedalījās dažādu uzdevumi pildīšanā. Lai kopīgais lasīšanas pasākums taptu vēl krāsaināks tika izspēlēta pasaka “Vilks un Sniegbaltīte”, bet “Rūķis” sniedza dalībniekiem pateicību un mazas balviņas. Liels paldies Biķernieku pamatskolai par sadarbību. Paldies mūsu čaklajiem lasītājiem un uz tikšanos nākošajā Bērnu , jauniešu un vecāku žūrija 2020!