Tūrisms

Biķernieku pagasta raksturojums

Biķernieku pagasts izveidots ap 1931. gadu, apvienojot daļu bijušo Naujenes, Izvaltas un Višķu pagastu teritoriju. 1935. gadā Biķernieku pagasta  platība bija 7970 ha. 1945.gadā Biķernieku pagastā tika izveidots Biķernieku, Krivošejevas, Lipiņišku un Pavlovas ciems, bet pagasts 1949. gadā tika likvidēts. 1954. gadā Biķernieku ciemam pievienots Krivošejevas ciems, 1975. gadā – Lipiņišku ciems. Biķernieku ciema robežas veidojās līdz 1980.gadam. Visu administratīvi teritoriālo pārmaiņu laikā daļa bijušās Biķernieku pagasta teritorijas iekļauta tagadējos Ambeļu, Maļinovas un Višķu pagastos. Biķernieku pagasts atjaunots 1990. gadā.

Biķernieku pagasts atrodas Latgales augstienes Dagdas paugurainē. Reljefs lēzeni paugurains. Augstākais paugurs ( 180,4 m vjl) atrodas Bramaņiškos. Uz Rietumiem no Lipiņiškiem paceļas 173 m vjl. Augsts paugurs. Lielākās upes  ir Daugavas pietekas Balta un Līksna. Augšpus Izvaltas stacijas Balta tek cauri 4 nelieliem ezeriņiem. Mazākās upītes: Mazā Muša, Krjuča, Puniška. Ezeri nelieli. Aptuveni 17 % pagasta teritorijas aizņem meži.

Pagasta teritorija aizņem 69,9 kv.km., proti 2,7% no Daugavpils rajona teritorijas kopplatības. Iedzīvotāju skaits 624 no kuriem 2,4 % latviešu un 97,6% krievu tautības. Pēdējie pēc ticības sadalās : apm. 8% pareizticīgo un 92 % vecticībnieku.

Biķernieku pagasts  robežojas ar Daugavpils rajona Naujenes, Maļinovas, Višķu,  Ambeļu pagastiem un Krāslavas rajona Izvaltas pagastu.

Attālums līdz:

  • novada centram ( Daugavpils pilsētai ) -27 km;
  • Krāslavai – 18 km;
  • Naujenes dzelzceļa stacijai (Daugavpils  novads )- 7 km;
  • Izvaltas stacijai ( Krāslavas novads)- 8 km.

Pagasta teritorijā atrodas 2 ezeri ( Panteļišku un Meļņicas) un Gulbju dīķis. Pagasta ūdensteču tīkls ir ļoti attīstīts, ko ietekmēja dabīgu ūdens resursu izmantošana meliorācijas sistēmas ierīkošanai. Visas pagasta teritoriju šķērsojošās upes ir nelielas vai šķērso pagastu pašā  savā sākumā. Vairākas no tām ir Daugavas pietekas: Puniškas upīte, Putānu strauts, Līksnas upe.

Pagasta teritorija ietilpst  Latgales augstienes ainavzemes Dienvidlatgales ezeraines ainavu apvidē.

Krivošejevas vecticībnieku draudze                                                                  

Lipiņu Vissvētās  Dievmātes atdusas pareizticīgā draudze