Veselības aprūpe

Bikernieku pašvaldības teritorijā veselības aprūpi sniedz feldšeru – vecmāšu punktā.
Adrese: Saules iela 4. Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov. LV-5440
Tālr.: 65471510

Darba laiks:
Slimnieku pieņemšana un procedūras katru dienu (izņemot sestdienu, svētdienu) no plkst. 7.30 – 12.00
Profilaktiskais darbs iecirknī un mājas vizītes no plkst. 13.00 – 15.00

Ārsta pieņemšanas laiks:
Ceturtdiena – 8.00 – 12.00

Darbinieki:
Ivans Nesterovs – ģimenes ārsts
Jānina Rubkova – ģimenes ārsta palīgs, feldšeru – vecmāšu punkta vadītāja
Tālr.: 65471510

Biķernieku pagasta padomes 2007. – 2008. g.  projekta „ Biķernieku pagasta kultūras nama ēkas rekonstrukcija”,  turpmāk tekstā – PROJEKTS ietvaros tika veikta arī  Feledšeru vecmāšu punkta telpu kapitālā  rekonstrukcija ar mērķi pielāgot tās ārstniecības iestādes vajadzībām. Būvdarbu veikšanas rezultātā tika nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

  

SIA “Grīvas poliklinika”
Lielā iela 42, Daugavpils. LV-5401
Valdes locekle: Lidija Marhele
Tālr.: 654 22876
Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem.